Đại lý khu vực Mekong 2

Địa chỉ: 20 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 1, Phường 5 . Tp. Trà vinh.

Liên hệ: 0939.684.567 (Mr. Tuấn)